Archive for Spiritual

Privire din avion

Am citit în seara asta pledoaria unui român pentru schimbare la nivelul întregii ţări din punct de vedere economic. În opinia lui, dacă umblăm la un buton, schimbarea asta e posibilă.

Prosperitatea unei ţări nu constă în vechimea acesteia, iar asta o arată India şi Egiptul existente de mii de ani. Pe când Australia sau Noua Zeelandă erau necunoscute acum 150 de ani, dar acum sunt dezvoltate şi destul de bogate. Nici resursele naturale ale acesteia nu sunt cheia succesului unei ţări, pentru că Japonia, care are un teritoriu mic şi muntos, nepotrivit cu agricultura sau creşterea vitelor, fără petrol sau minereuri, este a doua putere economică mondială. Aici se importă materie primă din toată lumea ce urmează a fi prelucrată şi exportată din „marea fabrică plutitoare”. De asemenea, Elveţia, fără a ava acces la mare, deţine totuşi una din cele mai mari flote maritime din lume. Aici nu cresc arbori de cacao, dar se fabrică cea mai bună cicolată din lume. Siguranţa, ordinea şi munca au transformat Elveţia în casa de bani a lumii.

Nici inteligenţa locuitorilor unei ţări nu face diferenţa între bogăţie şi sărăcie. Asta e demonstrat de studenţii din ţările sărace care studiază în ţări bogate şi obţin rezultate excelente. Iar la managerii din ţări occidentale ce ne vizitează plaiurile nu se pot observa diferenţe notabile de inteligenţă.  Omul nostru mai povestea că nici rasa nu diferenţiază bogaţii de săraci. În ţările Europei Occidentale, „leneşi” precum hispanici sau africani demonstrează că ei sunt forţa productivă în acele ţări.

Aşadar, butonul de care vorbeam la început e  ATITUDINEA. Şi românul acesta zicea că după studierea comportamentului din ţările bogate s-a descoperit că marea parte a populaţiei respectă zece reguli.

1. Etica                                              6. Dorinţa de perfecţionare

2. Ordinrea şi curăţenia            7. Respectul pentru legi şi regulamente

3. Integritate şi cinste               8. Respect pentru drepturile celorlalţi

4. Punctualitatea                         9. Dragostea pentru muncă

5. Responsabilitatea                 10.Economisirea şi cheltuiala cu chibzuinţă

În ţările sărace, numai o parte nesemnificativă se conduce după aceste reguli. De aceea schimbarea se face la nivel de individ, fără a se aştepta ca Guvernul să ne rezolve problemele. Mi-a plăcut optimismul cu care încheia, încurajând că „Împreună putem modela o ţară mai bună!”

Uitându-mă la setul celor 10 principii, mi s-a dus automat gândul la cele 10 porunci. Of! Nouă nu ne prea place ideea de a ni se comanda ce să facem, dar suntem mai deschişi spre recomandări. Aprofundând „regulile” unei ţări dezvoltate, mi-am dat seama că le pot asemăna într-o oarecare măsură cu principiile Decalogului, care chiar sunt nişte recomandări. Spre exemplu, regula nr. 9 o pot asemăna cu „să nu furi„, nr. 8 poate fi echivalentul la „să nu pofteşti„. Punctualitatea m-a dus cu gândul la porunca a 4-a: vii la lucru la timp (să lucrezi şase zile) şi iei vacanţa la timp (ziua a şaptea să te odihneşti),  responsabilitatea – „să nu preacurveşti„, integritate şi cinste ca echivalent al porunci a 5-a. Nu e interesant?

Decalogul nu a fost lăsat strict pentru evrei, ci a fost dat ca set de recomandări unui popor ce avea să fie exemplu. Astfel, şi celelalte naţiuni puteau adopta acest „gard” care nu era conceput pentru limitare, ci pentru protecţie. Eu cred că ambele seturi de  zece principii sunt valabile, şi îmi doresc să le adopt pe amândouă, dar ceva îmi zice că unul dintre seturi e foarte complet şi chiar îl conţine pe celălalt.  Un set e bine să fie adoptat doar din nevoie, iar altul, din recunoştinţă. Butonul la care trebuie umblat e în continuare ATITUDINEA. Asta aşa… la o privire din avion.

Reclame

Leave a comment »

Make me a channel of Your peace

E al doilea post cu muzică interpretată de Westminster Abbey Choir pe care îl lansez. Trebuie să îmi placă tare mult ca să fac una ca asta! Nici eu nu ştiam! Filmarea asta a fost făcută la serviciul de înmormântare al Prinţesei Diana. It’s a prayer indeed!

Make me a channel of your peace.
Where there is hatred let me bring your love.
Where there is injury, your pardon, Lord
And where there’s doubt, true faith in you.

Chorus:
Oh, Master grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul.

Make me a channel of your peace
Where there’s despair in life, let me bring hope
Where there is darkness, only light
And where there’s sadness, ever joy.

Chorus:

Make me a channel of your peace
It is in pardoning that we are pardoned
In giving to all men that we receive
And in dying that we’re born to eternal life.

Chorus:

Leave a comment »

The Lord Bless You And Keep You

They sang to the queen about the King. Heavenly music!

Leave a comment »